Informace o výplatě dotací, sběru měli a schůzi ZO KM

Vážení včelařští přátelé,

blíží se nám termín stále ještě povinného odevzdání vzorků měli. Z důvodu zvýšení ceny pronájmu sálu pro pořádání schůzí z 2500 na 4400 Kč a nemožnosti zajistit sál v obvyklých termínech (přednost mají akce s delší dobou pronájmu), bude průběh akcí následující:


26.1.2023 (čtvrtek) od 18 do 20 hod. proběhne v salonku restaurace U Lva (Velehradská 4284) výdej dotací v hotovosti a zároveň výběr včelí měli. Přítomen bude zdravotní referent Martin Posolda.


12.3.2023 (neděle) od 9 hod proběhne výroční členská schůze ZO Kroměříž na obvyklém místě – sále hotelové školy na Pavlákové ulici.

Včelaři, kteří mají výplatu dotace přes účet a nechtějí se dostavit se vzorkem na uvedené místo, předají vzorek (-ky) svému včelařskému důvěrníkovi. Včelaři, kteří budou dávat důvěrníkovi plnou moc pro převzetí dotace, odevzdají měl důvěrníkovi taktéž. Včelaři, kteří si vyzvednou dotaci osobně, donesou měl s sebou. Jiný termín pro předání vzorků nebude. Kdo neodevzdá měl přes ZO, musí osobně na veterinární správu.


Prosím Vás, opatřete vzorky měli štítkem se jménem, adresou, reg. číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev!!! Čísla si kontrolujte podle hlášení do ČMSCH.

Včelařští důvěrníci, zkontrolujte prosím při převzetí vzorku náležitosti na štítku.

Děkuji za vyřízení
Za ZO Kroměříž
Pavel Buřinský, jednatel

Informace ZO ČSV, z.s. Kroměříž pro rok 2022

Upozornění: pro přesun včelstev platí opět legislativa platná do roku 2020, tzn.: vyšetření měli ze všech včelstev na stanovišti (do 25 ks/vzorek) na mor stačí jedno a je platné celý rok. V rámci katastru obce je možné přesunout včely bez vyšetření na mor, mimo katastr obce jen s vyšetřením na mor s negativním výsledkem! Z ochranných pásem moru vč. plodu se včely odvážet nesmí!!!
Kdo má vysoký spad varroázy ve vyšetření a není to špatným odběrem měli, má povinnost včelstva v předjaří přeléčit! Buď nátěrem plodu co nejdříve nebo mnohem účinněji přípravkem Ekopol, 2 pásky mezi plod. Ekopol možno po 20 dnech opakovat. Kdo si není jistý zdravotním stavem, ať raději přeléčí taky.

Objednávka léčiv: pro letošní včelařskou sezonu bude probíhat výhradně na emailu zokromeriz@seznam.cz !!! Kdo nemá email, požádá důvěrníka či blízkého kolegu včelaře o pomoc s objednávkou. Zároveň v objednávce uvede jméno svého včelařského důvěrníka. Objednat je možno: Gabon flum 4mg (10 Kč/ks), Formidol 41g 22Kč/deska (balení jen po 2 ks!), Varromed 420 Kč lahev, Varidol 125mg/ml 40 Kč lahvička, fumigační pásky 1,70 pásek. Ekopol snad bude (z Ruska), stál 150 Kč balení po 10ks. Objednávka do 15.5.2022 !!!

Do 1.9.2022 je nutné podat hlášení o počtu včelstev do Českomoravské společnosti chovatelů. Buď odeslat vyplněný formulář poštou nebo poslat email na uevcely@cmsch.cz nebo osobně na webu eagri. Formuláře jsou vždy v časopise Včelařství nebo na stránkách ČSV www.vcelarstvi.cz sekce Formuláře. Kdo nepodá aktuální hlášení, nedostane od SZIF dotace na včely!!!


Do 15.9.2022 odevzdat ZO SPRÁVNĚ!!! a kompletně vyplněnou žádost o dotaci 1.D. Ideálně převodem na účet (čitelně číslo účtu!!!), ovšem MUSÍ tam být vyplněný kontakt (email či tel.číslo). Je to proto, že dotace se vyplácí v lednu následující rok, ale členské příspěvky se musí zaplatit do konce stávajícího roku. Proto Vám musím mít kam napsat, kolik máte zaplatit na účet ZO za členské příspěvky a objednaná léčiva a až dotace obdržíme, dostanete je na účet v plné výši. Pro přehled uvádím výši příspěvků: pro ČSV ústředí 300 Kč/člena plus 16 Kč za každé včelstvo. Pro ZO jednotný příspěvek 100 Kč/člena.


Poslední položkou jsou objednaná léčiva. Z uvedeného si může každý pro kontrolu spočítat výši své částky pro zaplacení.


Kontakty:

jednatel Pavel Buřinský 731525400, burinsky@email.cz,

zdravotní referent Martin Posolda 737338055,

pokladní Dana Aronová 723344292.

UPOZORNĚNÍ!!!

Schůze s přednáškou 30. 1. 2022 je zrušena!!!

Zopakujeme tedy loňský covidový scénář, kdy důvěrníci vyberou od včelařů vzorky měli.

Prosím tedy všechny členy, aby zodpovědně odevzdali vzorky měli svým důvěrníkům.

Druhá schůze v termínu 6.3. již určitě vyjde v plné parádě a budeme moci se v ní organizačně zcela připravit na novou sezonu.

S pozdravem Pavel Buřinský

Pozvánka na členskou schůzi s přednáškou

Vážení přátelé včelaři,

po odmlce ve spolkové činnosti způsobené řáděním covidu mohu s radostí oznámit, že dne 30. ledna 2022 (neděle) se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž. Oproti zvyklostem, kdy první, obvykle lednová schůze bývá výroční, bude letošní lednová schůze čistě přednášková. Výroční členská schůze s obvyklým formálním obsahem se uskuteční 6. 3. 2022 (neděle). Je to dáno skutečností, že doc. Přidal má tento termín jediný volný a proto plně využijeme přítomnosti vysoce erudovaného odborníka a jeho čas pro poslech přednášky a následnou diskuzi k tématům, která včelaře zajímají. 

Jedinou formální povinností před nedělní schůzí je vybrání vzorků zimní měli. Jako dříve prosím o odevzdání vzorků přednostně důvěrníkům, kteří zkontrolují správnost označení vzorků, ojediněle lze odevzdat vzorek i přímo před schůzí. Odevzdání vzorků proběhne od 8:30 do 9 hod, prosím důvěrníky o přítomnost do 8:45. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2022! 

Začátek schůze je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Info k výplatě dotací: jako v loňském roce, do dnešního dne není znám termín, kdy obdržíme peníze k výplatě dotace. Jen doufám, že to nebude až v březnu, jako loni! Včelaři, kteří mají požádáno o výplatu dotace na účet, dostali sms s informací o platbě členského příspěvky a za odebraná léčiva a mají již zaplaceno. Ostatním budou příspěvky strženy jako obvykle.

Přítomnost na schůzi se řídí aktuálním epidemiologickým nařízením vlády ČR.

Za ZO Kroměříž Ing. Pavel Buřinský, jednatel

Výplata dotací ZO Kroměříž

Vážení včelařští důvěrníci a členové,

posílám informace ohledně očekávané výplaty dotací a budoucí Výroční členské schůze. Jelikož od letošního roku administruje dotaci 1.D Státní zemědělský a intervenční fond (SZFI) a již ne přímo Ministerstvo zemědělství, dochází k posunu převodu dotací pro ČSV až na lednový termín (SZFI vyplácí dotace celému zemědělskému sektoru až v lednu) a i tedy jednotlivé ZO mohou vyplácet dotace konečným členům až v lednu po obdržení peněz. Z tohoto důvodu se nebudou vyplácet dotace jako obvykle koncem listopadu, ale 24.1.2021 na výroční členské schůzi. Jelikož na schůzi je přítomna většina členů, nebude třeba tolik plných mocí jako doposud, členové si vyzvednou dotaci přímo. A prosím počítejte s tím, že cena léčiv se zvýšila (snížením dotace na léčiva), členský příspěvek byl povýšen a tak včelaři s počtem do 4 včelstev mohou již doplácet. Je tedy s tímto třeba počítat a přinést si na schůzi hotovost. Hlavně je třeba být přítomen nebo svého důvěrníka vybavit potřebným obnosem. Tento bude sdělen při přípravě dotací k výplatě po obdržení rozhodnutí o výši dotace na včelstvo. S výplatou dotací souvisí i výběr členských příspěvků. Jelikož je spjat s výplatou dotace, Republikový výbor rozhodl o změně termínu platby členských příspěvků a to do konce února, aby tak nevznikly komplikace a zažitý mechanismus, který velmi situaci zjednodušuje, mohl zůstat funkční.

V souvislosti se změnou termínu výplaty a zvyšující se poptávkou vyřizovat agendu dotací a členských příspěvků přes účet, budeme na schůzi tuto problematiku řešit. Souvisí to s nutnou změnou účtu, jelikož prozatím využíváme účet pro neziskovky, za který neplatíme paušální částku, ale jen za pohyb na účtu, o to však významnější částku cca 15 Kč. Pro možnost častých operací na účtu bude nutno zvolit účet s paušální částkou a bez poplatku za pohyb. Prosím zde o informaci, pokud někdo ví o poskytovateli účtu, za který se neplatí a má v Kroměříži pobočku, na které lze vybírat hotovost pro možnost výplaty dotací v hotovosti, dejte mi prosím vědět na email: burinsky@email.cz nebo sms na mé tel.č. 731525400. Děkuji

Informace ohledně budoucí výroční členské schůze budou v samostatné pozvánce, předem již ale chci poprosit včelařské důvěrníky, aby od členů, kteří na schůze nechodí či nebudou se moci v daném termínu účastnit a zároveň mají emailovou adresu, kterou používají!!!, aby si tento kontakt získali. Na schůzi budu emailové adresy zjišťovat, abych mohl korespondovat hromadně se včelaři i přímo.

Zároveň budou do konce roku na našich internetových stránkách www.vcelari-kromeriz.cz zveřejněny důvěrnické úseky s kontakty na včelařské důvěrníky, aby se i noví členové orientovali. Kontakty budou uvedené jen u důvěrníků, u členů budou jen jména. Také budou uvedeny katastry obcí, pro které důvěrník působí.

Děkuji za spolupráci a s pozdravem

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž