Archiv

Brigáda na spolkové včelařské základně

11.3.2017 o 9 hod. se bude konat první brigáda na včelařské spolkové klubovně-základně v areálu Nemocnice. Je to za depem záchranky, pokud se vjede do areálu Nemocnice, je to stále rovně, až za heliportem.

Členská schůze včelařů ZO ČSV Kroměříž

Vážený příteli,

dne 6. března 2016 (NEDĚLE), se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV Kroměříž.

Program :
1. Vyhodnocení výsledků rozborů zimní měli na varroázu
2. Přednáška Dr. Klímy – Mor včelího plodu

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , ul. Pavlákova.

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO
Mobil : 731 525 400

Zápis z výborové schůze ZO Kroměříž ze dne 15.7.2015

O svolání schůze výboru ZO Kroměříž požádal přítel Soukal v návaznosti na schůzku včelařů ze dne 7.7., kdy se přátele včelaři opět sešli k výměně svých zkušeností a názorů. Hlavním tématem setkání bylo léčení včelstev proti varroáze. V probíhající diskuzi byly vzneseny otázky ohledně dostupnosti léčiv (zejména Gabonu) pro včelaře v ZO Kroměříž a někteří byli rozhořčeni, že léčiva ještě nemají. Dle reakcí, které se ke mně dostaly, zavládl názor, že již měly být gabony u včelařů, aby je mohli použít. Tento názor vycházel z článku Dr. Kamlera v posledním čísle časopisu Včelařství. Jelikož přítomnost jednatele přítele Buřinského nebyla možná, nemohly být otázky relevantně zodpovězeny. Proto byl svolán výbor ZO Kroměříž, aby se k vyvstanuvší situaci vyjádřil.

K reakci na článek Dr. Kamlera. Jediným impulsem k nespokojenosti včelařů byl Dr. Kamlerem uvedený termín vkládání Gabonů koncem července až první dekádě srpna. Takto pochopitelně uvedený v reflexi vývoje varroázy v loňském roce. Včelaři tak bezmyšlenkovitě reagovali tím, že už je pozdě, proč nemáme léčiva! Apeluji na zkušenost každého včelaře a jeho selský rozum. Uvedený rozsah termínu je uveden správně při zohlednění faktu, že je adresován včelařům v celé České republice. V oblastech, kde končí snůška brzy, je nanejvýš vhodné vkládat dlouhodobé nosiče (Gabony) do úlů co nejdříve (koncem července). Nesmíme však zapomínat na nejdůležitější fakt, který je v článku také uveden a který byl opomenut v diskuzi a to, že léčení Gabonem musí být provedeno plošně! Tedy na co největším území ve stejnou dobu. Pak má vysokou účinnost. Nejde včelařům rozdat léčiva kupříkladu začátkem července a lečte! Léčení musí být organizované, jen díky tomu je úspěšné. V našich podmínkách je termín použití Gabonů vhodný s ohledem ukončení snůšky a vytočení medu (dříve Gabony do úlu nesmí!) v polovině srpna.

Ono to není možné dříve také hlavně z jiného důvodu! A tou je dostupnost léčiv z Výzkumného ústavu včelařského. Je pěkné, že Dr. Kamler v článku napíše, aby včelaři vkládali Gabon v červenci, když obvyklý termín dodání léčiv od VÚVč. je kolem 10. srpna! A to prosím s ohledem na to, že objednávku vyžaduje do konce dubna, jinak negarantuje termín dodání. Tak i letos musely být léčiva objednána, aniž vedení ZO vědělo, na kolik včelstev léčiva objednat! Dalším klackem pod nohy je nová vyhláška, která zakazuje ZO skladovat léčiva! Tedy gabony objednat zvlášť a ihned vydat a varidol také objednat zvlášť (v srpnu), nechat doručit (2x drahá přeprava kurýrem s oprávněním převážet léčiva!!!) a ihned vydat. Plus doklady o převzetí a předání léčiv včelařům, pak o jejich použití včelařem atd! Samá byrokracie!

S ohledem na toto všechno se výbor ZO Kroměříž shodl na obvyklém postupu. Domluvil jsem ve VÚVč., že léčiva vyzvednu osobně (nebudeme čekat, až je ústav pošle) pro celý okres Kroměříž do konce července (a tyto budou v tomto termínu připraveny), vydání léčiv důvěrníkům proběhne 4.8. a včelaři si léčiva od důvěrníků co nejdříve vyzvednou. Výbor ZO Kroměříž doporučuje vložení Gabonů do včelstev v termínu 10.-15.8., aby léčení bylo provedeno plošně. Pokud se včelaři v úsecích katastrů obcí mimo Kroměříž dohodnou a gabony vloží dříve, není s tím problém, jen je opět třeba, aby tak učinili všichni naráz! Pokud v úsecích bude probíhat medovicová snůška a včelaři budou točit med později, pak je třeba se opět domluvit na jednotném postupu.

Pro včelaře, kteří chtějí z obavy z roztoče léčit dříve, je k dispozici u přítele Štěpánka dostatečné množství Formidolu, který je k léčení v tomto termínu určen! Při správném použití je troufám si tvrdit stejně účinný jako Gabon s fluvalinatem, kterým se bude léčit letos. Není argumentu pro dřívější vkládání Gabonů do včelstev, pokud nechceme řešit reinvaze roztočů do přeléčených včelstev či rezidua léčiv v medu! Také nemůžeme individuální požadavky stavět nad zájem ostatních včelařů v úseku. Vždy je to na domluvě a dobré vůli po kompromisu.

Na závěr chci požádat všechny včelaře o spolehlivý přístup k léčení v domluvených termínech, jelikož na tom záleží zdravotní stav všech včelstev v okolí.

 

Zapsal: Ing. Pavel Buřinský – jednatel ZO

P O Z V Á N K A – včelařská schůze

Vážený příteli,

dne 8. března 2015 (NEDĚLE), se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

Program :
1. Vyhodnocení výsledků rozborů zimní měli na varroázu
2. Naplánování jarního léčení u pozitivních stanovišť
3. Přednáška Dr. Klímy – zdravotní stav včelstev

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , ul. Pavlákova.
                                                                                                                                                                                                                 
V Kroměříži dne 27.2.2015
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.
Mobil : 731 525 400

Kurz pro začínající včelaře 1. setkání

Vážený příteli,

dne 7. března 2015 (sobota) proběhne první díl kurzu pro začínající včelaře, začátek 8 hod.

Na programu bude seznámení začínajících včelařů se včelařskou terminologií. V tomto díle se začínající včelaři seznámí s tím, co je to včelstvo, z jakých částí se skládá, jak na sebe jednotlivé složky působí. V čem včelstvo žije – obydlí a životní prostředí, jak na sebe vzájemně působí.

Tento kurz se koná v sídle Českého zahrádkářského svazu Kroměříž, na Riegrově náměstí č. 191 (nad prodejnou punčochového zboží).

V Kroměříži dne 27.2.2015
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.
Mobil : 731 525 400

Výroční členská schůze

P O Z V Á N K A

Vážený příteli,

 dne 26. ledna 2014 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

 

Program :

 1. Zpráva o činnosti  ZO za rok 2013
 2. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2013
 3. Zpráva kontrolní a revizní komise
 4. Informace o dění v ČSV
 5. Rozprava k předneseným zprávám
 6. Přijetí nových členů
 7. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2011
 8. Usnesení a závěr VČS

 Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , Na Lindovce 1463.

 Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře.

Žádám důvěrníky o zajištění co největší účasti včelařů vašeho úseku.

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsné vzorky zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a  podepsaného seznamu.

Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém ! Uzavřen perforovaným papírem nebo prodyšnou látkou, uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, registračním číslem chovatele a stanoviště! Pořadové číslo nevyplňujte!

Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den !

 Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.

mobil : 731525400

Zemědělský podnik Kvasicko a.s. – Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.

V příloze jsou uvedeny termíny a katastrální území, kterých se týká aplikace přípravků. (PŘÍLOHA)

Členská schůze včelařů

Vážený příteli,

dne 28. dubna 2013 (NEDĚLE), se koná Členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, o.s. Kroměříž.

Začátek v 9 hodin. Místo konání je v Sokolském domě na ul. 1. máje.

Pozor změna, kde se uskuteční výše uvedené akce! Předpokládané ukončení ve 12 hod.

Program :
1. Doplňovací volby do výboru ZO (změna jednatele, musí schvalovat členská schůze)
2. Usnesení ČS

Po členské schůzi bude provedena odborná přednáška na téma: Tlumení nákaz včel

Přednášet bude Ing. Pavel Buřinský, včelařský učitel.

Úkol pro všechny včelaře:
Předat přes důvěrníky počty včelstev, které budou léčit v letošním roce.
Termín dodržet, léky se objednávají za celý okres společně.

Za výbor ZO ČSV v Kroměříži – Ing. Jan Vybíral

Členská schůze včelařů s přednáškou

Členská schůze včelařů se koná dne 10.3.2013 v 9,00 hod. v sále Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži.

 

Program :

 

 1. Vyhodnocení laboratorních rozborů zimní měli a stanovení jarního  léčení. Bude informovat přítel Štěpánek
 2. Zdravotní stav včelstev z pohledu SVS ZlK pracoviště Kroměříž MVDr. Holík
 3. Odborná přednáška, závěrečná,  přítele Sedláčka, učitele včelařství. Co dělat v tuto dobu pro zdravotní stav včelstev, opakování. Pokračovaní – získávání kvalitního medu, propolisu, včelího vosku, pylu a podobně. Zpracování a prodej. Připravte si  k přednášejícímu dotazy.

 

Přítel Sedláček zajistí prodej včelařských potřeb, výkup vosku, prodej mezistěn a pod.

 

Vážení včelaři, jelikož se blíží jaro a nastanou nám mnohem důležitější úkoly se svými včelstvy využijte tohoto setkání pro získá ní dalších potřebných rad a zkušeností. Využijte našich webových stránek například pro inzerci prodeje nebo nákupu včelstev, nářadí a pod. Velmi rádi bychom zveřejnili vaše názory, zkušenosti, rady,  jak dál používat práci s těmto informacemi a pod.

 

Tyto webové stránky jsou tu pro vás.

 

ING. JAN VYBÍRAL, jednatel

Pozvánka na VII. včelařskou akademii

Číst dále »