Archiv

Kurz pro začínající včelaře 1. setkání

Vážený příteli,

dne 7. března 2015 (sobota) proběhne první díl kurzu pro začínající včelaře, začátek 8 hod.

Na programu bude seznámení začínajících včelařů se včelařskou terminologií. V tomto díle se začínající včelaři seznámí s tím, co je to včelstvo, z jakých částí se skládá, jak na sebe jednotlivé složky působí. V čem včelstvo žije – obydlí a životní prostředí, jak na sebe vzájemně působí.

Tento kurz se koná v sídle Českého zahrádkářského svazu Kroměříž, na Riegrově náměstí č. 191 (nad prodejnou punčochového zboží).

V Kroměříži dne 27.2.2015
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.
Mobil : 731 525 400

Výroční členská schůze

P O Z V Á N K A

Vážený příteli,

 dne 26. ledna 2014 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

 

Program :

 1. Zpráva o činnosti  ZO za rok 2013
 2. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2013
 3. Zpráva kontrolní a revizní komise
 4. Informace o dění v ČSV
 5. Rozprava k předneseným zprávám
 6. Přijetí nových členů
 7. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2011
 8. Usnesení a závěr VČS

 Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , Na Lindovce 1463.

 Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře.

Žádám důvěrníky o zajištění co největší účasti včelařů vašeho úseku.

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsné vzorky zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a  podepsaného seznamu.

Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém ! Uzavřen perforovaným papírem nebo prodyšnou látkou, uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, registračním číslem chovatele a stanoviště! Pořadové číslo nevyplňujte!

Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den !

 Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.

mobil : 731525400

Zemědělský podnik Kvasicko a.s. – Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.

V příloze jsou uvedeny termíny a katastrální území, kterých se týká aplikace přípravků. (PŘÍLOHA)

Členská schůze včelařů

Vážený příteli,

dne 28. dubna 2013 (NEDĚLE), se koná Členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, o.s. Kroměříž.

Začátek v 9 hodin. Místo konání je v Sokolském domě na ul. 1. máje.

Pozor změna, kde se uskuteční výše uvedené akce! Předpokládané ukončení ve 12 hod.

Program :
1. Doplňovací volby do výboru ZO (změna jednatele, musí schvalovat členská schůze)
2. Usnesení ČS

Po členské schůzi bude provedena odborná přednáška na téma: Tlumení nákaz včel

Přednášet bude Ing. Pavel Buřinský, včelařský učitel.

Úkol pro všechny včelaře:
Předat přes důvěrníky počty včelstev, které budou léčit v letošním roce.
Termín dodržet, léky se objednávají za celý okres společně.

Za výbor ZO ČSV v Kroměříži – Ing. Jan Vybíral

Členská schůze včelařů s přednáškou

Členská schůze včelařů se koná dne 10.3.2013 v 9,00 hod. v sále Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži.

 

Program :

 

 1. Vyhodnocení laboratorních rozborů zimní měli a stanovení jarního  léčení. Bude informovat přítel Štěpánek
 2. Zdravotní stav včelstev z pohledu SVS ZlK pracoviště Kroměříž MVDr. Holík
 3. Odborná přednáška, závěrečná,  přítele Sedláčka, učitele včelařství. Co dělat v tuto dobu pro zdravotní stav včelstev, opakování. Pokračovaní – získávání kvalitního medu, propolisu, včelího vosku, pylu a podobně. Zpracování a prodej. Připravte si  k přednášejícímu dotazy.

 

Přítel Sedláček zajistí prodej včelařských potřeb, výkup vosku, prodej mezistěn a pod.

 

Vážení včelaři, jelikož se blíží jaro a nastanou nám mnohem důležitější úkoly se svými včelstvy využijte tohoto setkání pro získá ní dalších potřebných rad a zkušeností. Využijte našich webových stránek například pro inzerci prodeje nebo nákupu včelstev, nářadí a pod. Velmi rádi bychom zveřejnili vaše názory, zkušenosti, rady,  jak dál používat práci s těmto informacemi a pod.

 

Tyto webové stránky jsou tu pro vás.

 

ING. JAN VYBÍRAL, jednatel