Výplata dotací ZO Kroměříž

Vážení včelařští důvěrníci a členové,

posílám informace ohledně očekávané výplaty dotací a budoucí Výroční členské schůze. Jelikož od letošního roku administruje dotaci 1.D Státní zemědělský a intervenční fond (SZFI) a již ne přímo Ministerstvo zemědělství, dochází k posunu převodu dotací pro ČSV až na lednový termín (SZFI vyplácí dotace celému zemědělskému sektoru až v lednu) a i tedy jednotlivé ZO mohou vyplácet dotace konečným členům až v lednu po obdržení peněz. Z tohoto důvodu se nebudou vyplácet dotace jako obvykle koncem listopadu, ale 24.1.2021 na výroční členské schůzi. Jelikož na schůzi je přítomna většina členů, nebude třeba tolik plných mocí jako doposud, členové si vyzvednou dotaci přímo. A prosím počítejte s tím, že cena léčiv se zvýšila (snížením dotace na léčiva), členský příspěvek byl povýšen a tak včelaři s počtem do 4 včelstev mohou již doplácet. Je tedy s tímto třeba počítat a přinést si na schůzi hotovost. Hlavně je třeba být přítomen nebo svého důvěrníka vybavit potřebným obnosem. Tento bude sdělen při přípravě dotací k výplatě po obdržení rozhodnutí o výši dotace na včelstvo. S výplatou dotací souvisí i výběr členských příspěvků. Jelikož je spjat s výplatou dotace, Republikový výbor rozhodl o změně termínu platby členských příspěvků a to do konce února, aby tak nevznikly komplikace a zažitý mechanismus, který velmi situaci zjednodušuje, mohl zůstat funkční.

V souvislosti se změnou termínu výplaty a zvyšující se poptávkou vyřizovat agendu dotací a členských příspěvků přes účet, budeme na schůzi tuto problematiku řešit. Souvisí to s nutnou změnou účtu, jelikož prozatím využíváme účet pro neziskovky, za který neplatíme paušální částku, ale jen za pohyb na účtu, o to však významnější částku cca 15 Kč. Pro možnost častých operací na účtu bude nutno zvolit účet s paušální částkou a bez poplatku za pohyb. Prosím zde o informaci, pokud někdo ví o poskytovateli účtu, za který se neplatí a má v Kroměříži pobočku, na které lze vybírat hotovost pro možnost výplaty dotací v hotovosti, dejte mi prosím vědět na email: burinsky@email.cz nebo sms na mé tel.č. 731525400. Děkuji

Informace ohledně budoucí výroční členské schůze budou v samostatné pozvánce, předem již ale chci poprosit včelařské důvěrníky, aby od členů, kteří na schůze nechodí či nebudou se moci v daném termínu účastnit a zároveň mají emailovou adresu, kterou používají!!!, aby si tento kontakt získali. Na schůzi budu emailové adresy zjišťovat, abych mohl korespondovat hromadně se včelaři i přímo.

Zároveň budou do konce roku na našich internetových stránkách www.vcelari-kromeriz.cz zveřejněny důvěrnické úseky s kontakty na včelařské důvěrníky, aby se i noví členové orientovali. Kontakty budou uvedené jen u důvěrníků, u členů budou jen jména. Také budou uvedeny katastry obcí, pro které důvěrník působí.

Děkuji za spolupráci a s pozdravem

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Výroční členská schůze a členská schůze včelařů ZO ČSV, z.s. Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,

dne 26. ledna 2020 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.
Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2019
Plán činnosti a hospodaření v roce 2020

Volby výboru a kontrolní a revizní komise na období 2020-2025

Volba delegátů na okresní konferenci dne 4.4.2020
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2020
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v
plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2020! Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty vygeneruje počítač!!!

a dále

Dne 8.3. 2020(neděle) se koná členská schůze včelařů ČSV, z.s. ZO Kroměříž. Začátek od 9 hodin v sále Štřední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici. Jedná se o schůzi s přednáškou, tento rok nám bude přednášet přední odborník, pan docent. Antonín Přidal. Téma přednášky bude rojení včelstev, jaké jsou mechanismy vzniku rojové nálady a jak a kdy proti rojení zasáhnout.

Program:

Seznámení s výsledky rozboru měli

Plán léčení včelstev v roce 2020

Přednáška doc. Přidal

Závěr

V Kroměříži dne 13.12.2019

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Brigáda na spolkové včelařské základně

11.3.2017 o 9 hod. se bude konat první brigáda na včelařské spolkové klubovně-základně v areálu Nemocnice. Je to za depem záchranky, pokud se vjede do areálu Nemocnice, je to stále rovně, až za heliportem.

Členská schůze včelařů ZO ČSV Kroměříž

Vážený příteli,

dne 6. března 2016 (NEDĚLE), se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV Kroměříž.

Program :
1. Vyhodnocení výsledků rozborů zimní měli na varroázu
2. Přednáška Dr. Klímy – Mor včelího plodu

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , ul. Pavlákova.

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO
Mobil : 731 525 400

Zápis z výborové schůze ZO Kroměříž ze dne 15.7.2015

O svolání schůze výboru ZO Kroměříž požádal přítel Soukal v návaznosti na schůzku včelařů ze dne 7.7., kdy se přátele včelaři opět sešli k výměně svých zkušeností a názorů. Hlavním tématem setkání bylo léčení včelstev proti varroáze. V probíhající diskuzi byly vzneseny otázky ohledně dostupnosti léčiv (zejména Gabonu) pro včelaře v ZO Kroměříž a někteří byli rozhořčeni, že léčiva ještě nemají. Dle reakcí, které se ke mně dostaly, zavládl názor, že již měly být gabony u včelařů, aby je mohli použít. Tento názor vycházel z článku Dr. Kamlera v posledním čísle časopisu Včelařství. Jelikož přítomnost jednatele přítele Buřinského nebyla možná, nemohly být otázky relevantně zodpovězeny. Proto byl svolán výbor ZO Kroměříž, aby se k vyvstanuvší situaci vyjádřil.

K reakci na článek Dr. Kamlera. Jediným impulsem k nespokojenosti včelařů byl Dr. Kamlerem uvedený termín vkládání Gabonů koncem července až první dekádě srpna. Takto pochopitelně uvedený v reflexi vývoje varroázy v loňském roce. Včelaři tak bezmyšlenkovitě reagovali tím, že už je pozdě, proč nemáme léčiva! Apeluji na zkušenost každého včelaře a jeho selský rozum. Uvedený rozsah termínu je uveden správně při zohlednění faktu, že je adresován včelařům v celé České republice. V oblastech, kde končí snůška brzy, je nanejvýš vhodné vkládat dlouhodobé nosiče (Gabony) do úlů co nejdříve (koncem července). Nesmíme však zapomínat na nejdůležitější fakt, který je v článku také uveden a který byl opomenut v diskuzi a to, že léčení Gabonem musí být provedeno plošně! Tedy na co největším území ve stejnou dobu. Pak má vysokou účinnost. Nejde včelařům rozdat léčiva kupříkladu začátkem července a lečte! Léčení musí být organizované, jen díky tomu je úspěšné. V našich podmínkách je termín použití Gabonů vhodný s ohledem ukončení snůšky a vytočení medu (dříve Gabony do úlu nesmí!) v polovině srpna.

Ono to není možné dříve také hlavně z jiného důvodu! A tou je dostupnost léčiv z Výzkumného ústavu včelařského. Je pěkné, že Dr. Kamler v článku napíše, aby včelaři vkládali Gabon v červenci, když obvyklý termín dodání léčiv od VÚVč. je kolem 10. srpna! A to prosím s ohledem na to, že objednávku vyžaduje do konce dubna, jinak negarantuje termín dodání. Tak i letos musely být léčiva objednána, aniž vedení ZO vědělo, na kolik včelstev léčiva objednat! Dalším klackem pod nohy je nová vyhláška, která zakazuje ZO skladovat léčiva! Tedy gabony objednat zvlášť a ihned vydat a varidol také objednat zvlášť (v srpnu), nechat doručit (2x drahá přeprava kurýrem s oprávněním převážet léčiva!!!) a ihned vydat. Plus doklady o převzetí a předání léčiv včelařům, pak o jejich použití včelařem atd! Samá byrokracie!

S ohledem na toto všechno se výbor ZO Kroměříž shodl na obvyklém postupu. Domluvil jsem ve VÚVč., že léčiva vyzvednu osobně (nebudeme čekat, až je ústav pošle) pro celý okres Kroměříž do konce července (a tyto budou v tomto termínu připraveny), vydání léčiv důvěrníkům proběhne 4.8. a včelaři si léčiva od důvěrníků co nejdříve vyzvednou. Výbor ZO Kroměříž doporučuje vložení Gabonů do včelstev v termínu 10.-15.8., aby léčení bylo provedeno plošně. Pokud se včelaři v úsecích katastrů obcí mimo Kroměříž dohodnou a gabony vloží dříve, není s tím problém, jen je opět třeba, aby tak učinili všichni naráz! Pokud v úsecích bude probíhat medovicová snůška a včelaři budou točit med později, pak je třeba se opět domluvit na jednotném postupu.

Pro včelaře, kteří chtějí z obavy z roztoče léčit dříve, je k dispozici u přítele Štěpánka dostatečné množství Formidolu, který je k léčení v tomto termínu určen! Při správném použití je troufám si tvrdit stejně účinný jako Gabon s fluvalinatem, kterým se bude léčit letos. Není argumentu pro dřívější vkládání Gabonů do včelstev, pokud nechceme řešit reinvaze roztočů do přeléčených včelstev či rezidua léčiv v medu! Také nemůžeme individuální požadavky stavět nad zájem ostatních včelařů v úseku. Vždy je to na domluvě a dobré vůli po kompromisu.

Na závěr chci požádat všechny včelaře o spolehlivý přístup k léčení v domluvených termínech, jelikož na tom záleží zdravotní stav všech včelstev v okolí.

 

Zapsal: Ing. Pavel Buřinský – jednatel ZO