Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Kroměříž 21.1.2024

Pozvánka

Vážení včelařští důvěrníci, členky a členové,
zvu Vás na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého svazu včelařů Kroměříž.

Bude se konat v neděli 21.1.2024 v obvyklém prostředí společenského sálu Střední školy hotelové a služeb na ulici Pavlákova v Kroměříži. Začátek schůze je v 9 hod.

Před schůzí bude zdravotní referent vybírat měl pro vyšetření počtu roztočů. Pro odevzdání měli přijďte prosím v dostatečném předstihu. Pokud se ve své včelařské činnosti jakkoliv řídíte výsledkem počtu roztočů v zimní měli, doporučuji si měl prohlédnout při odběru. Budete mít reálnou představu o jejich počtu. Doporučení: pro úspěšné včelaření je třeba věnovat péči o zdraví včelstva hlavně v období hlavní sezóny. Počet roztočů v zimní měli nemá žádnou vypovídající hodnotu. Přesto její odevzdání je stále povinností a tak prosím dbejte na uvedení správných a kompletních údajů na štítku, který vzorek označuje. To je: jméno chovatele, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště a počet včelstev.
A ještě jednu prosbu bych měl. Bez ohledu na jakoukoliv skutečnost uvádějte prosím na štítek reálný počet živých včelstev, která na stanovišti jsou. To, že v posledních letech dochází k úhynům včelstev na virus deformovaných křídel, jsme snad již přijali jako fakt. Obrana proti této virové chorobě je nesnadná. Nelžeme si prosím do kapsy uváděním nereálných čísel. Jedině manifestací reálného stavu můžeme přispět k diskuzi nad reálnou změnou přístupu ke včelařství. Jak ze strany veterinární správy, ministerstva, tak Českého svazu včelařů.

Na vaši účast se budu těšit, za výbor ZO Kroměříž jednatel Pavel Buřinský
V Kroměříži dne 3.1.2024