Informace o výplatě dotací, sběru měli a schůzi ZO KM

Vážení včelařští přátelé,

blíží se nám termín stále ještě povinného odevzdání vzorků měli. Z důvodu zvýšení ceny pronájmu sálu pro pořádání schůzí z 2500 na 4400 Kč a nemožnosti zajistit sál v obvyklých termínech (přednost mají akce s delší dobou pronájmu), bude průběh akcí následující:


26.1.2023 (čtvrtek) od 18 do 20 hod. proběhne v salonku restaurace U Lva (Velehradská 4284) výdej dotací v hotovosti a zároveň výběr včelí měli. Přítomen bude zdravotní referent Martin Posolda.


12.3.2023 (neděle) od 9 hod proběhne výroční členská schůze ZO Kroměříž na obvyklém místě – sále hotelové školy na Pavlákové ulici.

Včelaři, kteří mají výplatu dotace přes účet a nechtějí se dostavit se vzorkem na uvedené místo, předají vzorek (-ky) svému včelařskému důvěrníkovi. Včelaři, kteří budou dávat důvěrníkovi plnou moc pro převzetí dotace, odevzdají měl důvěrníkovi taktéž. Včelaři, kteří si vyzvednou dotaci osobně, donesou měl s sebou. Jiný termín pro předání vzorků nebude. Kdo neodevzdá měl přes ZO, musí osobně na veterinární správu.


Prosím Vás, opatřete vzorky měli štítkem se jménem, adresou, reg. číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a počtem včelstev!!! Čísla si kontrolujte podle hlášení do ČMSCH.

Včelařští důvěrníci, zkontrolujte prosím při převzetí vzorku náležitosti na štítku.

Děkuji za vyřízení
Za ZO Kroměříž
Pavel Buřinský, jednatel