Brigáda na spolkové včelařské základně

11.3.2017 o 9 hod. se bude konat první brigáda na včelařské spolkové klubovně-základně v areálu Nemocnice. Je to za depem záchranky, pokud se vjede do areálu Nemocnice, je to stále rovně, až za heliportem.

Členská schůze včelařů ZO ČSV Kroměříž

Vážený příteli,

dne 6. března 2016 (NEDĚLE), se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV Kroměříž.

Program :
1. Vyhodnocení výsledků rozborů zimní měli na varroázu
2. Přednáška Dr. Klímy – Mor včelího plodu

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , ul. Pavlákova.

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO
Mobil : 731 525 400

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV, z.s. Kroměříž

 

Vážení přátelé včelaři,

dne 31.ledna 2016 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž

Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

 

Program:

Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2015

Informace z X. Sjezdu ČSV v Praze z 12.-13. 12. 2015

Reference z přednášky Dr. Titěry (VÚVč. Dol) v průběhu Sjezdu

Přestávka, občerstvení

Plán činnosti a hospodaření ZO Kroměříž na rok 2016

Přijetí nových členů

Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji

V případě zájmu výtah z Odborných včelařských překladů z roku 2015 (zajímavé studie ze zahraniční literatury)

Diskuze

Závěr

 

Účast na Výroční členské schůzi je nejen povinností každého včelaře vyplývající ze Stanov ČSV, ale věřím, že nabídka zajímavých referátů bude i motivací k hojné účasti včelařů.

Před Výroční členskou schůzí proběhne odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2016!

V Kroměříži dne 29.12.2015

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO Kroměříž

Zápis z výborové schůze ZO Kroměříž ze dne 15.7.2015

O svolání schůze výboru ZO Kroměříž požádal přítel Soukal v návaznosti na schůzku včelařů ze dne 7.7., kdy se přátele včelaři opět sešli k výměně svých zkušeností a názorů. Hlavním tématem setkání bylo léčení včelstev proti varroáze. V probíhající diskuzi byly vzneseny otázky ohledně dostupnosti léčiv (zejména Gabonu) pro včelaře v ZO Kroměříž a někteří byli rozhořčeni, že léčiva ještě nemají. Dle reakcí, které se ke mně dostaly, zavládl názor, že již měly být gabony u včelařů, aby je mohli použít. Tento názor vycházel z článku Dr. Kamlera v posledním čísle časopisu Včelařství. Jelikož přítomnost jednatele přítele Buřinského nebyla možná, nemohly být otázky relevantně zodpovězeny. Proto byl svolán výbor ZO Kroměříž, aby se k vyvstanuvší situaci vyjádřil.

K reakci na článek Dr. Kamlera. Jediným impulsem k nespokojenosti včelařů byl Dr. Kamlerem uvedený termín vkládání Gabonů koncem července až první dekádě srpna. Takto pochopitelně uvedený v reflexi vývoje varroázy v loňském roce. Včelaři tak bezmyšlenkovitě reagovali tím, že už je pozdě, proč nemáme léčiva! Apeluji na zkušenost každého včelaře a jeho selský rozum. Uvedený rozsah termínu je uveden správně při zohlednění faktu, že je adresován včelařům v celé České republice. V oblastech, kde končí snůška brzy, je nanejvýš vhodné vkládat dlouhodobé nosiče (Gabony) do úlů co nejdříve (koncem července). Nesmíme však zapomínat na nejdůležitější fakt, který je v článku také uveden a který byl opomenut v diskuzi a to, že léčení Gabonem musí být provedeno plošně! Tedy na co největším území ve stejnou dobu. Pak má vysokou účinnost. Nejde včelařům rozdat léčiva kupříkladu začátkem července a lečte! Léčení musí být organizované, jen díky tomu je úspěšné. V našich podmínkách je termín použití Gabonů vhodný s ohledem ukončení snůšky a vytočení medu (dříve Gabony do úlu nesmí!) v polovině srpna.

Ono to není možné dříve také hlavně z jiného důvodu! A tou je dostupnost léčiv z Výzkumného ústavu včelařského. Je pěkné, že Dr. Kamler v článku napíše, aby včelaři vkládali Gabon v červenci, když obvyklý termín dodání léčiv od VÚVč. je kolem 10. srpna! A to prosím s ohledem na to, že objednávku vyžaduje do konce dubna, jinak negarantuje termín dodání. Tak i letos musely být léčiva objednána, aniž vedení ZO vědělo, na kolik včelstev léčiva objednat! Dalším klackem pod nohy je nová vyhláška, která zakazuje ZO skladovat léčiva! Tedy gabony objednat zvlášť a ihned vydat a varidol také objednat zvlášť (v srpnu), nechat doručit (2x drahá přeprava kurýrem s oprávněním převážet léčiva!!!) a ihned vydat. Plus doklady o převzetí a předání léčiv včelařům, pak o jejich použití včelařem atd! Samá byrokracie!

S ohledem na toto všechno se výbor ZO Kroměříž shodl na obvyklém postupu. Domluvil jsem ve VÚVč., že léčiva vyzvednu osobně (nebudeme čekat, až je ústav pošle) pro celý okres Kroměříž do konce července (a tyto budou v tomto termínu připraveny), vydání léčiv důvěrníkům proběhne 4.8. a včelaři si léčiva od důvěrníků co nejdříve vyzvednou. Výbor ZO Kroměříž doporučuje vložení Gabonů do včelstev v termínu 10.-15.8., aby léčení bylo provedeno plošně. Pokud se včelaři v úsecích katastrů obcí mimo Kroměříž dohodnou a gabony vloží dříve, není s tím problém, jen je opět třeba, aby tak učinili všichni naráz! Pokud v úsecích bude probíhat medovicová snůška a včelaři budou točit med později, pak je třeba se opět domluvit na jednotném postupu.

Pro včelaře, kteří chtějí z obavy z roztoče léčit dříve, je k dispozici u přítele Štěpánka dostatečné množství Formidolu, který je k léčení v tomto termínu určen! Při správném použití je troufám si tvrdit stejně účinný jako Gabon s fluvalinatem, kterým se bude léčit letos. Není argumentu pro dřívější vkládání Gabonů do včelstev, pokud nechceme řešit reinvaze roztočů do přeléčených včelstev či rezidua léčiv v medu! Také nemůžeme individuální požadavky stavět nad zájem ostatních včelařů v úseku. Vždy je to na domluvě a dobré vůli po kompromisu.

Na závěr chci požádat všechny včelaře o spolehlivý přístup k léčení v domluvených termínech, jelikož na tom záleží zdravotní stav všech včelstev v okolí.

 

Zapsal: Ing. Pavel Buřinský – jednatel ZO

Výstaviště FLORIA Kroměříž – MYSLIVOST, RYBÁŘSTVÍ A VČELAŘSTVÍ 2015

V termínu 11. 4. 2015 – 12. 4. 2015 proběhne 2. ročník celostátní prodejní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství na Výstavišti FLORIA v Kroměříži. Otevírací doba 9-17 hod. Vstupné pro dospělého 80 Kč.

Prezentovat se bude také firma Včelařství Sedláček – Bučovice se svými včelími produkty, literaturou, svíčkami, medovinou a včelařskými potřebami. Rádi Vám také poradí.

Více podrobností na http://www.vystavistefloria.cz/vystavy/myslivost-rybarstvi-a-vcelarstvi-2015