Kurz pro začínající včelaře 1. setkání

Vážený příteli,

dne 7. března 2015 (sobota) proběhne první díl kurzu pro začínající včelaře, začátek 8 hod.

Na programu bude seznámení začínajících včelařů se včelařskou terminologií. V tomto díle se začínající včelaři seznámí s tím, co je to včelstvo, z jakých částí se skládá, jak na sebe jednotlivé složky působí. V čem včelstvo žije – obydlí a životní prostředí, jak na sebe vzájemně působí.

Tento kurz se koná v sídle Českého zahrádkářského svazu Kroměříž, na Riegrově náměstí č. 191 (nad prodejnou punčochového zboží).

V Kroměříži dne 27.2.2015
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.
Mobil : 731 525 400

Výroční členská schůze 2015

P O Z V Á N K A

Vážený příteli,

dne 18. ledna 2014 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, Na Lindovce 1463.

Letošní rok je rokem volebním! Proběhnou volby výboru a KRK ZO Kroměříž, volba delegátů na Okresní konferenci a kandidátů do Okresní organizace Kroměříž

Program :

 1. Návrh a schválení programu schůze
 2. Volby do orgánů ZO a OO ČSV, o.s.
 3. Zpráva o činnosti ZO za rok 2014
 4. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2014
 5. Zpráva kontrolní a revizní komise
 6. Přestávka, občerstvení
 7. Informace o zdravotním stavu včelstev v ZO, okrese, kraji (masivní výskyt moru včelího plodu ve Zlínském kraji)
 8. Dotace pro začínající včelaře Zlínského kraje
 9. Informace o dění v ČSV
 10. Rozprava ke změnám Stanov ČSV, o.s.
 11. Rozprava k předneseným zprávám
 12. Přijetí nových členů
 13. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2015
 14. Usnesení a závěr VČS

 Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře!!!

Žádám důvěrníky o zajištění co největší účasti včelařů vašeho úseku.

 

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsné vzorky zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a  podepsaného seznamu.

Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém! Uzavřený perforovaným papírem nebo prodyšnou látkou, uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, registračním číslem chovatele a stanoviště! Pořadové číslo nevyplňujte! Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den!

 

Dále důvěrníci odevzdají zkontrolovaný!!! Záznam o léčení včelstev od včelařů svého úseku.

To znamená, že členové odevzdají důvěrníkovi včas! jak vzorek měli (podpis) tak Záznam o léčení včelstev, aby to mohl důvěrník překontrolované v klidu jen odevzdat zdravotnímu referentovi.

 

Jelikož díky silné invazi varroázy a nezvládnutému léčení v roce 2014 došlo a dochází k vyšším úhynům včelstev, předseda ČSV Dr. Bruckler žádá ZO, aby poskytly informace o úhynech včelstev pro možné jednání s MZe. Dle Vyhlášky mají včelaři hlásit úhyn včelstev SVS, jelikož se tak neděje, musí se tyto informace získat od ZO. Důvěrníci tedy ještě odevzdají seznam (stačí rukou) včelařů se stavem zazimovaných včelstev a stavem včelstev momentálně živých (pravděpodobně doživších se jara).

Apeluji na včelaře, aby při odebírání zimní měli nebo i při pozdějších kontrolách měli, dbali zvýšené obezřetnosti na případný vyšší spad roztočů. Pokud nebyla silná invaze či reinvaze roztoče léčebně úspěšně potlačena (důkaz je vyšší spad roztočů), dojde na tomto stanovišti opět k silné invazi roztoče a dalšímu kolapsu včelstev na celém stanovišti! Odhalené vyšší napadení můžeme úspěšně léčebně zvládnout na jaře nátěrem nebo kyselinou (nutno však objednat adekvátní množství léčiva!)

 

V Kroměříži dne  3.1.2015

 

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.

Mobil : 731525400

Výroční členská schůze

P O Z V Á N K A

Vážený příteli,

 dne 26. ledna 2014 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

 

Program :

 1. Zpráva o činnosti  ZO za rok 2013
 2. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2013
 3. Zpráva kontrolní a revizní komise
 4. Informace o dění v ČSV
 5. Rozprava k předneseným zprávám
 6. Přijetí nových členů
 7. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2011
 8. Usnesení a závěr VČS

 Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , Na Lindovce 1463.

 Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře.

Žádám důvěrníky o zajištění co největší účasti včelařů vašeho úseku.

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsné vzorky zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a  podepsaného seznamu.

Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém ! Uzavřen perforovaným papírem nebo prodyšnou látkou, uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, registračním číslem chovatele a stanoviště! Pořadové číslo nevyplňujte!

Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den !

 Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.

mobil : 731525400

Zemědělský podnik Kvasicko a.s. – Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.

V příloze jsou uvedeny termíny a katastrální území, kterých se týká aplikace přípravků. (PŘÍLOHA)

Členská schůze včelařů

Vážený příteli,

dne 28. dubna 2013 (NEDĚLE), se koná Členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, o.s. Kroměříž.

Začátek v 9 hodin. Místo konání je v Sokolském domě na ul. 1. máje.

Pozor změna, kde se uskuteční výše uvedené akce! Předpokládané ukončení ve 12 hod.

Program :
1. Doplňovací volby do výboru ZO (změna jednatele, musí schvalovat členská schůze)
2. Usnesení ČS

Po členské schůzi bude provedena odborná přednáška na téma: Tlumení nákaz včel

Přednášet bude Ing. Pavel Buřinský, včelařský učitel.

Úkol pro všechny včelaře:
Předat přes důvěrníky počty včelstev, které budou léčit v letošním roce.
Termín dodržet, léky se objednávají za celý okres společně.

Za výbor ZO ČSV v Kroměříži – Ing. Jan Vybíral