Výplata dotací ZO Kroměříž

Vážení včelařští důvěrníci a členové,

posílám informace ohledně očekávané výplaty dotací a budoucí Výroční členské schůze. Jelikož od letošního roku administruje dotaci 1.D Státní zemědělský a intervenční fond (SZFI) a již ne přímo Ministerstvo zemědělství, dochází k posunu převodu dotací pro ČSV až na lednový termín (SZFI vyplácí dotace celému zemědělskému sektoru až v lednu) a i tedy jednotlivé ZO mohou vyplácet dotace konečným členům až v lednu po obdržení peněz. Z tohoto důvodu se nebudou vyplácet dotace jako obvykle koncem listopadu, ale 24.1.2021 na výroční členské schůzi. Jelikož na schůzi je přítomna většina členů, nebude třeba tolik plných mocí jako doposud, členové si vyzvednou dotaci přímo. A prosím počítejte s tím, že cena léčiv se zvýšila (snížením dotace na léčiva), členský příspěvek byl povýšen a tak včelaři s počtem do 4 včelstev mohou již doplácet. Je tedy s tímto třeba počítat a přinést si na schůzi hotovost. Hlavně je třeba být přítomen nebo svého důvěrníka vybavit potřebným obnosem. Tento bude sdělen při přípravě dotací k výplatě po obdržení rozhodnutí o výši dotace na včelstvo. S výplatou dotací souvisí i výběr členských příspěvků. Jelikož je spjat s výplatou dotace, Republikový výbor rozhodl o změně termínu platby členských příspěvků a to do konce února, aby tak nevznikly komplikace a zažitý mechanismus, který velmi situaci zjednodušuje, mohl zůstat funkční.

V souvislosti se změnou termínu výplaty a zvyšující se poptávkou vyřizovat agendu dotací a členských příspěvků přes účet, budeme na schůzi tuto problematiku řešit. Souvisí to s nutnou změnou účtu, jelikož prozatím využíváme účet pro neziskovky, za který neplatíme paušální částku, ale jen za pohyb na účtu, o to však významnější částku cca 15 Kč. Pro možnost častých operací na účtu bude nutno zvolit účet s paušální částkou a bez poplatku za pohyb. Prosím zde o informaci, pokud někdo ví o poskytovateli účtu, za který se neplatí a má v Kroměříži pobočku, na které lze vybírat hotovost pro možnost výplaty dotací v hotovosti, dejte mi prosím vědět na email: burinsky@email.cz nebo sms na mé tel.č. 731525400. Děkuji

Informace ohledně budoucí výroční členské schůze budou v samostatné pozvánce, předem již ale chci poprosit včelařské důvěrníky, aby od členů, kteří na schůze nechodí či nebudou se moci v daném termínu účastnit a zároveň mají emailovou adresu, kterou používají!!!, aby si tento kontakt získali. Na schůzi budu emailové adresy zjišťovat, abych mohl korespondovat hromadně se včelaři i přímo.

Zároveň budou do konce roku na našich internetových stránkách www.vcelari-kromeriz.cz zveřejněny důvěrnické úseky s kontakty na včelařské důvěrníky, aby se i noví členové orientovali. Kontakty budou uvedené jen u důvěrníků, u členů budou jen jména. Také budou uvedeny katastry obcí, pro které důvěrník působí.

Děkuji za spolupráci a s pozdravem

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Výroční členská schůze a členská schůze včelařů ZO ČSV, z.s. Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,

dne 26. ledna 2020 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.
Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2019
Plán činnosti a hospodaření v roce 2020

Volby výboru a kontrolní a revizní komise na období 2020-2025

Volba delegátů na okresní konferenci dne 4.4.2020
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2020
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v
plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2020! Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty vygeneruje počítač!!!

a dále

Dne 8.3. 2020(neděle) se koná členská schůze včelařů ČSV, z.s. ZO Kroměříž. Začátek od 9 hodin v sále Štřední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici. Jedná se o schůzi s přednáškou, tento rok nám bude přednášet přední odborník, pan docent. Antonín Přidal. Téma přednášky bude rojení včelstev, jaké jsou mechanismy vzniku rojové nálady a jak a kdy proti rojení zasáhnout.

Program:

Seznámení s výsledky rozboru měli

Plán léčení včelstev v roce 2020

Přednáška doc. Přidal

Závěr

V Kroměříži dne 13.12.2019

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Výroční členská schůze včelařů ZO Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,

dne 27. ledna 2019 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.
Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2018
Plán činnosti a hospodaření v roce 2019
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2019
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v
plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2019! Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty vygeneruje počítač!!!

V Kroměříži dne 8.1.2019

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,
dne 28. ledna 2018 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.

Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2017
Plán činnosti a hospodaření v roce 2018
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2018
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci-kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2018!

Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více
vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty
vygeneruje počítač!!!

V Kroměříži dne 8.1.2018
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO Kroměříž

Praktický kurz pro včelaře

Přeložený praktický kurz pro včelaře se bude konat ve středu 22.3. od 16 hod. na včelařské základně. Budou zde předvedeny praktické ukázky léčení včelstev kyselinami, technologie ošetřování včelstev v různých typech úlů – nízkonástavkové, vysokonástavkové, kombinované, úl Nový Senior a vše, na co se budete chtít zeptat. Přednáší MVDr. Z. Klíma