Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV, z.s. Kroměříž

 

Vážení přátelé včelaři,

dne 31.ledna 2016 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž

Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

 

Program:

Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2015

Informace z X. Sjezdu ČSV v Praze z 12.-13. 12. 2015

Reference z přednášky Dr. Titěry (VÚVč. Dol) v průběhu Sjezdu

Přestávka, občerstvení

Plán činnosti a hospodaření ZO Kroměříž na rok 2016

Přijetí nových členů

Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji

V případě zájmu výtah z Odborných včelařských překladů z roku 2015 (zajímavé studie ze zahraniční literatury)

Diskuze

Závěr

 

Účast na Výroční členské schůzi je nejen povinností každého včelaře vyplývající ze Stanov ČSV, ale věřím, že nabídka zajímavých referátů bude i motivací k hojné účasti včelařů.

Před Výroční členskou schůzí proběhne odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2016!

V Kroměříži dne 29.12.2015

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO Kroměříž