Pozvánka na členskou schůzi s přednáškou

Vážení přátelé včelaři,

po odmlce ve spolkové činnosti způsobené řáděním covidu mohu s radostí oznámit, že dne 30. ledna 2022 (neděle) se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž. Oproti zvyklostem, kdy první, obvykle lednová schůze bývá výroční, bude letošní lednová schůze čistě přednášková. Výroční členská schůze s obvyklým formálním obsahem se uskuteční 6. 3. 2022 (neděle). Je to dáno skutečností, že doc. Přidal má tento termín jediný volný a proto plně využijeme přítomnosti vysoce erudovaného odborníka a jeho čas pro poslech přednášky a následnou diskuzi k tématům, která včelaře zajímají. 

Jedinou formální povinností před nedělní schůzí je vybrání vzorků zimní měli. Jako dříve prosím o odevzdání vzorků přednostně důvěrníkům, kteří zkontrolují správnost označení vzorků, ojediněle lze odevzdat vzorek i přímo před schůzí. Odevzdání vzorků proběhne od 8:30 do 9 hod, prosím důvěrníky o přítomnost do 8:45. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2022! 

Začátek schůze je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Info k výplatě dotací: jako v loňském roce, do dnešního dne není znám termín, kdy obdržíme peníze k výplatě dotace. Jen doufám, že to nebude až v březnu, jako loni! Včelaři, kteří mají požádáno o výplatu dotace na účet, dostali sms s informací o platbě členského příspěvky a za odebraná léčiva a mají již zaplaceno. Ostatním budou příspěvky strženy jako obvykle.

Přítomnost na schůzi se řídí aktuálním epidemiologickým nařízením vlády ČR.

Za ZO Kroměříž Ing. Pavel Buřinský, jednatel