Archiv

Pozvánka na VII. včelařskou akademii

Číst dále »

Preventivní opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel

Z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a současně nemožnosti kontrolovat pohyb jednotlivých včel není možné účinně zabránit přenosu nákazy. Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů, vynaložených každoročně na boj s touto nákazou. Níže uvádíme preventivní zásady, které mohou chovatelům včel pomoci udržet varroázu na co nejnižší úrovni.

Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům včel dodržovat následující opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel:


  Číst dále »

Preventivní opatření k tlumení a k zamezení šíření moru včelího plodu

Mor včelího plodu způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Použití preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může hrát zásadní roli v boji s touto nákazou. Ztráty, které vznikají v souvislosti s výskytem moru včelího plodu, nejsou jen přímé, tedy ztráty kondice včelstev a jejich užitkovosti, ale i nepřímé, vznikající v souvislosti s likvidací ohnisek a eradikací nákazy. Omezení všech těchto ztrát je nesporně cílem jak chovatelů včel, tak také dozorového orgánu.Ve svém důsledku povede k zlepšování zdravotní kondice včelstev a jejich lepší užitkovosti.  Níže uvádíme preventivní zásady, které mohou chovatelům včel pomoci udržet mor včelího plodu pokud možno na co nejnižší úrovni.

Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům včel dodržovat následující opatření k tlumení a k zamezení šíření moru včelího plodu:

Číst dále »

Výroční členská schůze

POZVÁNKA

Vážený příteli,

dne 3.února 2013 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů
Základní organizace ČSV,os Kroměříž.

Program :
1. Zpráva o činnosti výboru a ZO za rok 2012
2. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2012
3. Zpráva kontrolní a revizní komise
4. Rozprava k předneseným zprávám
5. Přijetí nových členů ČSV
6. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2013
7. Usnesení VČS

Přestávka

Slavnostní část VČS – 110. výročí organizovaného včelařství v Kroměříži
1. Referát o činnosti za období 2003 – 2013
2. Předání vyznamenání ČSV „ VZORNÝ VČELAŘ „
3. Vystoupení hostů
4. Závěr jednání

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži. ( na Lindovce)
Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře.

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsný vzorek zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a podepsaného seznamu. Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém ! Uzavřen perforovaným papírem a uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, stanovištěm, počtem včelstev. Také musí být uvedeno registrační číslo chovatele a stanoviště.

 
POZOR !
– laboratorní rozbory budou provedeny v laboratořích SVS Olomouc.
– tabulku (1 x), kterou vám zasílám je nutné doplnit dle nadpisu.
– vyplnit i stanoviště včelstev, hlavně obec a místo. NEPSAT POŘADOVÉ ČÍSLO
– každý včelař může odevzdat tolik směsných vzorků měli, kolik má registrovaných stanovišť !!!

Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den !

 

V Kroměříži dne 10.prosince 2012

Ing. Jan Vybíral, jednatel ZO ČSV o.s.

Vyšel oběžník č. 3/2012 – Český svaz včelařů

Oběžník si můžete prohlédnout zde:  obeznik-c-3-2012-1