Výroční členská schůze

POZVÁNKA

Vážený příteli,

dne 3.února 2013 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů
Základní organizace ČSV,os Kroměříž.

Program :
1. Zpráva o činnosti výboru a ZO za rok 2012
2. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2012
3. Zpráva kontrolní a revizní komise
4. Rozprava k předneseným zprávám
5. Přijetí nových členů ČSV
6. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2013
7. Usnesení VČS

Přestávka

Slavnostní část VČS – 110. výročí organizovaného včelařství v Kroměříži
1. Referát o činnosti za období 2003 – 2013
2. Předání vyznamenání ČSV „ VZORNÝ VČELAŘ „
3. Vystoupení hostů
4. Závěr jednání

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži. ( na Lindovce)
Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře.

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsný vzorek zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a podepsaného seznamu. Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém ! Uzavřen perforovaným papírem a uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, stanovištěm, počtem včelstev. Také musí být uvedeno registrační číslo chovatele a stanoviště.

 
POZOR !
– laboratorní rozbory budou provedeny v laboratořích SVS Olomouc.
– tabulku (1 x), kterou vám zasílám je nutné doplnit dle nadpisu.
– vyplnit i stanoviště včelstev, hlavně obec a místo. NEPSAT POŘADOVÉ ČÍSLO
– každý včelař může odevzdat tolik směsných vzorků měli, kolik má registrovaných stanovišť !!!

Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den !

 

V Kroměříži dne 10.prosince 2012

Ing. Jan Vybíral, jednatel ZO ČSV o.s.

Komentáře jsou uzavřeny