Výroční členská schůze včelařů ZO Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,

dne 27. ledna 2019 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.
Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2018
Plán činnosti a hospodaření v roce 2019
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2019
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v
plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2019! Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty vygeneruje počítač!!!

V Kroměříži dne 8.1.2019

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,
dne 28. ledna 2018 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.

Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2017
Plán činnosti a hospodaření v roce 2018
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2018
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci-kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2018!

Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více
vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty
vygeneruje počítač!!!

V Kroměříži dne 8.1.2018
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO Kroměříž

Praktický kurz pro včelaře

Přeložený praktický kurz pro včelaře se bude konat ve středu 22.3. od 16 hod. na včelařské základně. Budou zde předvedeny praktické ukázky léčení včelstev kyselinami, technologie ošetřování včelstev v různých typech úlů – nízkonástavkové, vysokonástavkové, kombinované, úl Nový Senior a vše, na co se budete chtít zeptat. Přednáší MVDr. Z. Klíma

Brigáda na spolkové včelařské základně

11.3.2017 o 9 hod. se bude konat první brigáda na včelařské spolkové klubovně-základně v areálu Nemocnice. Je to za depem záchranky, pokud se vjede do areálu Nemocnice, je to stále rovně, až za heliportem.

Členská schůze včelařů ZO ČSV Kroměříž

Vážený příteli,

dne 6. března 2016 (NEDĚLE), se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV Kroměříž.

Program :
1. Vyhodnocení výsledků rozborů zimní měli na varroázu
2. Přednáška Dr. Klímy – Mor včelího plodu

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , ul. Pavlákova.

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO
Mobil : 731 525 400