P O Z V Á N K A – včelařská schůze

Vážený příteli,

dne 8. března 2015 (NEDĚLE), se koná členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

Program :
1. Vyhodnocení výsledků rozborů zimní měli na varroázu
2. Naplánování jarního léčení u pozitivních stanovišť
3. Přednáška Dr. Klímy – zdravotní stav včelstev

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v Kroměříži , ul. Pavlákova.
                                                                                                                                                                                                                 
V Kroměříži dne 27.2.2015
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.
Mobil : 731 525 400