Odkazy

Zajímavé odkazy se včelařskou tématikou, pro včelařovo vzdělávání a inspiraci:

ČSV – Český svaz včelařů http://www.vcelarstvi.cz/

Výzkumný ústav včelařský v Dole http://www.beedol.cz/

Včelařské fórum http://www.vcelarskeforum.cz/

Včelařská konference – stránka pro internetovou komunikaci včelařů

PSNV.CZ – Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ http://www.psnv.cz/  ( http://www.psnv.cz/old_web/ )

Optimalklub – www.optimalklub.cz/

Langstroth – http://www.langstroth.wz.cz/

www.vcelky.cz/

Z historie včelařství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Významné osobnosti českého a světového včelařství

Zajímavosti z webů některých včelařů a další…

Včelařské stránky Honzy JINDRY

Můj chov http://jjvcela.sweb.cz/Moje_vcely.htm

Moje oblíbené včelařské stránky  http://jjvcela.sweb.cz/Linky/linky.htm

Používat mezistěny nebo ne? http://jjvcela.sweb.cz/Bezmezisten_soubory/Bezmezisten.htm

Odvíčkování & Odvíčkovač – stavba a zkoušení nového stroje – http://jjvcela.sweb.cz/Ovickovac_soubory/Odvickovac.htm

Bezpečný zdroj pro zatavování mezistěn – http://jjvcela.sweb.cz/bezpecny_zdroj.htm

Články jiných autorů publikované Leošem Dvorským:

Teorie a praxe zimování včel (Corkins) nebo ve formátu *.pdf – http://vigorbee.cz/files/corkins1932.pdf

Nástavkový úl (Otakar Brenner)

Nástavkový včelař (Josef Bretschko)

Produktivní ošetřování včelstev (C. I. Farrar)

Zhodnocení tenkostěnných a silnostěnných nástavkových úlů

Aspinwallův nerojivý úl

Články včelařské, vlastní publikované Leošem Dvorským

Zajímavé čtení – odpovědi na otázky publikované na webu Leoše Dvorského

Je lépe se dívat, přemýšlet a pak teprve rušit včely

otázky a odpovědi 1 – 100

otázky a odpovědi 101 –

čísla otázek podle témat

ARCHIV MODERNÍHO VČELAŘE podle autorů – s přístupem k vybranému souboru článků

http://www.modernivcelar.eu/archiv_autor.htm

ARCHIV MODERNÍHO VČELAŘE podle témat  – s přístupem k vybranému souboru článků

http://www.modernivcelar.eu/archiv_tema.htm

 

Fascinovaný včelař (OV Pardubice) http://ovcsvpardubice.blog.cz/

Rašovská metoda (Linhart, Bičík, Vagera) http://www.szes.chrudim.cz/vyzkumna-cinnost/

www.vcelky.cz

Zateplený či nezateplený úl http://www.vcelar.com/view.php?cisloclanku=2009100004

Kouzlo s mednou komorou http://dvorsky.leos.sweb.cz/

Žebrování PSNV http://www.n-vcelari.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=107:zebrovani&catid=37:technologie&Itemid=68

Žebrování stručně Walt Wright (Květoslav Čermák) http://www.vigorbee.cz/files/MV1-2009zebr.pdf

Encyklopedie rostlin http://matela.wz.cz/index.php?clanek=encykl

Pěkný herbář http://herbar.webnode.cz/

Botanika http://botany.cz/cs/

Výrobci úlů:

Včelí farma a stolařství ing. Pavel Buřinský – www.burinsky.cz/

Včelařství Sedláček – Bučovice – www.vcelarstvisedlacek.cz/

Včelařství – Petr Vydra  www.vydra-vcelarstvi.cz/

Včelařská farma Kolomý – www.apis-kolomy.cz/

Včelařství Břinek – Výroba úlů a dalšího příslušenství – www.brinek.cz/

APIFARM – Miroslav Zelený, Přibyslav 60, 549 01 Nové Město nad Metují

Luňák http://www.vcelifarma.vyrobce.cz/

Langstroth úly http://www.nastavky.cz/

Langstroth – Matela http://matela.wz.cz/index.php?clanek=uvod

Chovatelé včelích matek:

zde naleznete kontakty na chovatelé matek z celé ČR http://www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=matky

Ušlechtilé matky Beedol dle jednotlivých pracovišť http://www.beedol.cz/nase_produkty/vceli-matky/

Šlechtitelská stanice Petrušov – Květoslav Čermák http://www.vigorbee.cz/