Sběr vzorků měli

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsný vzorek zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a podepsaného seznamu.

Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém ! Uzavřen perforovaným papírem a uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, stanovištěm, počtem včelstev. Také musí být uvedeno registrační číslo chovatele a stanoviště.

POZOR !

–          i v letošním roce bude poplatek , za provedený rozbor platit Státní veterinární správa a laboratorní  rozbory budou provedeny v laboratořích SVS Olomouc.

–          včelař platit nebude

–          tabulku (1 x), kterou vám  zasílám je nutné doplnit dle nadpisu.

–          vyplnit i stanoviště včelstev, hlavně obec a místo. NEPSAT POŘADOVÉ ČÍSLO

–          každý včelař musí odevzdat tolik směsných vzorků měli, kolik má registračních čísel stanovišť !!! Vzorky navíc, nebudou rozborovány v laboratoři SVS Olomouc

 

Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den !