Nemoci a škůdci včel

V této rubrice se věnujeme péči o zdravotní stav včelstev, jeho sledování, způsobům a opatřením k ozdravování včelstev.

Populace včel hraje v přírodním ekosystému důležitou roli jak z hlediska opylování, tak produkce medu a jiných včelích produktů.

Při chovu včel se musí soustavně pečovat o dobrý zdravotní stav včelstev. Jsou stanovena specifická pravidla na ochranu zdravotního stavu včel. Při výskytu symptomů nakažlivých onemocnění, jakož i úhyn včelstev, je povinnost hlásit nález či podezření a odeslat příslušné vzorky podle veterinárních předpisů. Nebezpečné nákazy včel podléhající povinnému hlášení jsou: mor plodu, hniloba plodu, roztočová nákaza.

Protinákazová opatření se zajišťují podle veterinárních předpisů, řídí je a kontroluje státní veterinární lékař odpovědný za nákazovou situaci.

Sledování zdravotního stavu včelstva prevence a provádění opatření k ozdravování včelstev je nezbytnou povinností a součástí práce každého včelaře. Pečlivým pozorováním chování včelstev vnímáme, že se mění aktivita včelstva, jeho síla, příp. jeho zdravotní stav. Sledování chování včelstev je celoročním procesem se závaznými aktivitami a opatřeními stanovenými místně příslušným orgánem státní veterinární správy.

 

Více o včelích nemocech např. na webu:

Multimediální pomůcka „Choroby včel“: soubory.vfu.cz/fvhe/choroby-vcel/index.html
www.vcelky.cz