Nezařazené

Výroční členská schůze včelařů ZO Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,

dne 27. ledna 2019 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.
Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2018
Plán činnosti a hospodaření v roce 2019
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2019
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v
plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci – kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2019! Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty vygeneruje počítač!!!

V Kroměříži dne 8.1.2019

Ing. Pavel Buřinský,
jednatel ZO Kroměříž

Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž

Vážení přátelé včelaři,
dne 28. ledna 2018 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž.

Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

Program:
Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2017
Plán činnosti a hospodaření v roce 2018
Přestávka, občerstvení
Dotace pro včelaře Zlínský kraj
Plán léčení včelstev v roce 2018
Přijetí nových členů
Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji
Diskuze
Závěr

Před Výroční členskou schůzí proběhne povinné odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Důvěrníci-kontrolujte to prosím. Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2018!

Do přiloženého seznamu napište prosím počet včelstev ve vzorku, pokud je více
vzorků od jednoho včelaře, připište jej pod tabulku. Čísla vzorků neuvádějte, ty
vygeneruje počítač!!!

V Kroměříži dne 8.1.2018
Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO Kroměříž

Praktický kurz pro včelaře

Přeložený praktický kurz pro včelaře se bude konat ve středu 22.3. od 16 hod. na včelařské základně. Budou zde předvedeny praktické ukázky léčení včelstev kyselinami, technologie ošetřování včelstev v různých typech úlů – nízkonástavkové, vysokonástavkové, kombinované, úl Nový Senior a vše, na co se budete chtít zeptat. Přednáší MVDr. Z. Klíma

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV, z.s. Kroměříž

 

Vážení přátelé včelaři,

dne 31.ledna 2016 (neděle) se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV, z.s. Kroměříž

Začátek je v 9 hodin v sále Střední školy hotelové a služeb na Pavlákově ulici.

 

Program:

Zpráva o činnosti a hospodaření ZO Kroměříž v roce 2015

Informace z X. Sjezdu ČSV v Praze z 12.-13. 12. 2015

Reference z přednášky Dr. Titěry (VÚVč. Dol) v průběhu Sjezdu

Přestávka, občerstvení

Plán činnosti a hospodaření ZO Kroměříž na rok 2016

Přijetí nových členů

Informace o zdravotním stavu včel v okrese, kraji

V případě zájmu výtah z Odborných včelařských překladů z roku 2015 (zajímavé studie ze zahraniční literatury)

Diskuze

Závěr

 

Účast na Výroční členské schůzi je nejen povinností každého včelaře vyplývající ze Stanov ČSV, ale věřím, že nabídka zajímavých referátů bude i motivací k hojné účasti včelařů.

Před Výroční členskou schůzí proběhne odevzdání vzorků zimní měli včelstev na vyšetření varroázy. Žádám včelaře o odevzdání vzorků svým důvěrníkům, kteří odevzdají vzorky před schůzí rovnou zdravotnímu referentovi. Vzorek musí být v plastovém kelímku uzavřeném prodyšným víčkem (ubrousek, látka), označený štítkem se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, reg. číslem chovatele i stanoviště!!! Vzorky musí být odevzdány do 31.1.2016!

V Kroměříži dne 29.12.2015

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO Kroměříž

Výstaviště FLORIA Kroměříž – MYSLIVOST, RYBÁŘSTVÍ A VČELAŘSTVÍ 2015

V termínu 11. 4. 2015 – 12. 4. 2015 proběhne 2. ročník celostátní prodejní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství na Výstavišti FLORIA v Kroměříži. Otevírací doba 9-17 hod. Vstupné pro dospělého 80 Kč.

Prezentovat se bude také firma Včelařství Sedláček – Bučovice se svými včelími produkty, literaturou, svíčkami, medovinou a včelařskými potřebami. Rádi Vám také poradí.

Více podrobností na http://www.vystavistefloria.cz/vystavy/myslivost-rybarstvi-a-vcelarstvi-2015

Výroční členská schůze 2015

P O Z V Á N K A

Vážený příteli,

dne 18. ledna 2014 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů Základní organizace ČSV,o.s. Kroměříž.

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, Na Lindovce 1463.

Letošní rok je rokem volebním! Proběhnou volby výboru a KRK ZO Kroměříž, volba delegátů na Okresní konferenci a kandidátů do Okresní organizace Kroměříž

Program :

 1. Návrh a schválení programu schůze
 2. Volby do orgánů ZO a OO ČSV, o.s.
 3. Zpráva o činnosti ZO za rok 2014
 4. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2014
 5. Zpráva kontrolní a revizní komise
 6. Přestávka, občerstvení
 7. Informace o zdravotním stavu včelstev v ZO, okrese, kraji (masivní výskyt moru včelího plodu ve Zlínském kraji)
 8. Dotace pro začínající včelaře Zlínského kraje
 9. Informace o dění v ČSV
 10. Rozprava ke změnám Stanov ČSV, o.s.
 11. Rozprava k předneseným zprávám
 12. Přijetí nových členů
 13. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2015
 14. Usnesení a závěr VČS

 Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře!!!

Žádám důvěrníky o zajištění co největší účasti včelařů vašeho úseku.

 

 

Před Výroční schůzí od 8.30 hodin odevzdají důvěrníci směsné vzorky zimní měli od včelstev ve svém okrsku včetně vyplněného a  podepsaného seznamu.

Vzorek musí být v plastovém kelímku – kulatém! Uzavřený perforovaným papírem nebo prodyšnou látkou, uchycen gumičkou. Kelímek musí být opatřen nálepkou se jménem, bydlištěm, počtem včelstev, registračním číslem chovatele a stanoviště! Pořadové číslo nevyplňujte! Vzorky musí být odevzdány ve stanovený den!

 

Dále důvěrníci odevzdají zkontrolovaný!!! Záznam o léčení včelstev od včelařů svého úseku.

To znamená, že členové odevzdají důvěrníkovi včas! jak vzorek měli (podpis) tak Záznam o léčení včelstev, aby to mohl důvěrník překontrolované v klidu jen odevzdat zdravotnímu referentovi.

 

Jelikož díky silné invazi varroázy a nezvládnutému léčení v roce 2014 došlo a dochází k vyšším úhynům včelstev, předseda ČSV Dr. Bruckler žádá ZO, aby poskytly informace o úhynech včelstev pro možné jednání s MZe. Dle Vyhlášky mají včelaři hlásit úhyn včelstev SVS, jelikož se tak neděje, musí se tyto informace získat od ZO. Důvěrníci tedy ještě odevzdají seznam (stačí rukou) včelařů se stavem zazimovaných včelstev a stavem včelstev momentálně živých (pravděpodobně doživších se jara).

Apeluji na včelaře, aby při odebírání zimní měli nebo i při pozdějších kontrolách měli, dbali zvýšené obezřetnosti na případný vyšší spad roztočů. Pokud nebyla silná invaze či reinvaze roztoče léčebně úspěšně potlačena (důkaz je vyšší spad roztočů), dojde na tomto stanovišti opět k silné invazi roztoče a dalšímu kolapsu včelstev na celém stanovišti! Odhalené vyšší napadení můžeme úspěšně léčebně zvládnout na jaře nátěrem nebo kyselinou (nutno však objednat adekvátní množství léčiva!)

 

V Kroměříži dne  3.1.2015

 

Ing. Pavel Buřinský, jednatel ZO ČSV o.s.

Mobil : 731525400