Výroční schůze

Dne 29. 1. 2012 v 9,00 hod. se bude konat výroční schůze ČSV ZO Kroměříž v sále Hotelové školy na Pavlákově ulici.

__________________________

P O Z V Á N K A

Vážený příteli,

dne 29. ledna 2012 (NEDĚLE), se koná Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV,os Kroměříž.

 

Program :

1. Zpráva o činnosti výboru a ZO za rok 2011

2. Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2011

3. Zpráva kontrolní a revizní komise

4. Rozprava k předneseným zprávám

–          přestávka,

5. Přijetí nových členů ČSV

6. Doplňovací volby do výboru ZO a výboru OO Kroměříž

7. Plán činnosti a návrh rozpočtu pro rok 2012

8. Usnesení a závěr VČS

 

Začátek je v 9 hodin ve Střední škole hotelové a služeb  v  Kroměříži. ( na Lindovce)

Účast na Výroční schůzi je základní povinností každého včelaře.